Ceník

Pacienti a klienti ambulance KL jsou přijímáni:

  • na doporučení pediatrů, obvodních lékařů a lékařů-specialistů. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
  • bez doporučení za přímou platbu /cena dle platného Seznamu zdravotních výkonů/
  • k logopedickému vyšetření na VŠ - úkon za přímou platbu zahrnuje cílené vyšetření, konzultaci a administrativní výkon

Podle zákona č. 261/2007 Sb. je klinický logoped povinnen vybírat regulační poplatek (30 Kč) za klinické vyšetření (komplexní, cílené nebo kontrolní).


Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
(zpráva pro ÚP, OSSZ, policii, soud, zdravotní pojišťovnu, školu, zaměstnavatele, atd.)
150 Kč
Komplexní vyšetření řeči a diferenciální diagnostika
(nesmluvní výkon)
250 - 500 Kč
Zpráva klinického logopeda
(posouzení stavu, určení diagnostiky, atd.)
150 Kč
K vyšetření na VŠ připsat cenu 150 Kč