Ordinace

Vítám Vás na stránkách privátní ambulance klinické logopedie, založené v roce 1993. Při reedukaci- řeči, sluchu, hlasu a poradenské činnosti volím vždy individuální přístup ke všem pacientům a snažím se vytvářet prostředí, které je založené na vzájemné důvěře a spolupráci. V rámci své praxe sleduji nové moderní trendy a pracovní postupy, a ty nadále uplatňuji při své práci.

Ambulance klinické logopedie se nachází v areálu Léčebného centra, ul. Kochova 2, Havířov. Ordinace je umístěna v 1. patře budovy, kde je bezbariérový přístup. V Léčebném centru je možnost dalších navazujících odborných ambulancí, např. ORL, psychiatrie, kožní, obvodní a dětský lékař, lékárna, aj.

V ambulanci preferuji objednací systém, který má za cíl šetřit našim klientům čas. Informace i telefonicky.

Vybavení, poskytované služby:

  • Při práci využívám speciální výukové programy na PC, zaměřené na danou diagnostiku
  • Apple I-Pad s programy pro výuku řeči
  • Rotavibrátor - pomůcka pro vyvození rotačních hlásek
  • AVS přístroj (Audiovizuální stimulátor) - léčba ADHD, LMD, poruchy chování apod.
  • Speciální testy k určení diagnostiky - Test laterality, Token test, W-M test, SAS-test, Afaziologický test, Head test a další
  • Souprava artikulačních sond
  • A další pomůcky k odborné péči