O lékaři

Vystudovala jsem PdF UP v Olomouci, obor Speciální pedagogika /klinická logopedie, surdopedie, psychopedie/. Státní závěrečné zkoušky jsem složila v r. 1986 a atestaci I. stupně- obor Klinická logopedie, v roce 1991. Po absolvování VŠ jsem nastoupila do Státních lázní Darkov - Rehabilitačního ústavu. Od roku 1993 provozuji privátní ambulanci.

V rámci celoživotního vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se pravidelně účastním odborných kurzů, seminářů a stáží – ke zlepšení kvality práce. Od roku 2006 spolupracuji s Ostravskou univerzitou – realizace souvislých odborných praxí pro studenty. Jsem členkou organizace HELP klub, Nadace Patrik dětem, APLA. Od roku 2010 jsem člen vedení Asociace klinických logopedů ČR, členem Lékařské komory ČR a od roku 2016 jsem předsedkyně AKL ČR z.s.

Absolvované kurzy, semináře a doplňující vzdělání:

 • neurogenní poruchy u dospělých
 • velofaryngeální insuficience, rozštěpové vady
 • hypnóza a relaxační techniky v KL
 • vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • dysartrie
 • hlas a jeho poruchy
 • vady a poruchy sluchu
 • moderní trendy v dg. a intervenci při incidentní koktavosti
 • afaziologie /A-C/
 • chronická koktavost /A-C/
 • tréning fonematického uvědomování dle D.B.Elkonina
 • klinická neurologie pro KL
 • ADHD a ADD syndrom v logopedické praxi
 • ústní pozice, kraniofaciální vývoj a myofunkční korekce
 • umělecká terapie v logopedii a sociálních službách
 • integrovaná stupnice vývoje v KL
 • diferenciální diagnostika a terapie neurovývojových poruch v KL
 • nové zdravotnické zákony-přehled, některá úskalí pro lékaře
 • integrativní psychoterapie a psychol.poradenství
 • demence – nové trendy v léčbě
 • praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
 • rehabilitace a reedukace funkčních a organických hlasových poruch, zákl.diagnostické postupy u hlasových poruch – hlasové pole a spektrální analýza hlasu, interpretace nálezů v oblasti hrtanu – nepřímá laryngoskopie, stroboskopie
 • reedukace a edukace hlasu
 • možnosti Bobath konceptu při poruchách ústní motoriky
 • tracheostomie a polykání
 • dysfagie - diagnostika a terapie
 • sluchové vady a kochleární implantace (diagnostika a terapie)

Publikační činnost:

I.Cudlínová, R.Doleček: Endokrinní odezva při reedukaci řeči u nemocných po cévní mozkové příhodě, Rehabilitácia, roč. XXIII/1990, č.2, Vydavatelství Obzor-Bratislava

I.Cudlínová: Nepodceňujme vady řeči u dětí, Psychológia a patopsychológia, roč. 1991, č.6 SPN Bratislava

I.Cudlínová: Problém zvaný AFÁZIE aneb Člověk se nevzdává, Ústav zdravotní výchovy, Praha 1994

I.Cudlínová: Reedukace jícnového hlasu u pacientů po laryngektomii – pohled logopeda, Diagnostika a terapie poruch komunikace, ročník II/1999, AKL- Sborník

EYE Q -zkušenosti z klinické praxe/logopedie II, Informace pro lékaře a odborné pracovníky, Qpharma, s.r.o, 2015