Služby pro dospělé

VADY ŘEČI

 • dyslalie /vada výslovnosti/
 • dysfázie /vývojová porucha řeči/
 • balbuties /porucha plynulosti řeči, zadrhávání/
 • tumultus sermonis /breptavost, zrychlená řeč/
 • afázie a dysartrie /u CMP, poúrazové stavy, dopravní nehody/
 • demence
 • při degenerativním onemocnění /Parkinsonova nemoc, atd./
 • poruchy polykání + orofaciální poruchy

VADY SLUCHU

 • nedoslýchavost a jiné vady sluchu
 • hluchota /kochleární implantáty/

VADY HLASU

 • hlasová únava
 • mutismus
 • hlasové poruchy
 • hlasová pedagogika
 • psychogenní poruchy