Služby profesionálům

VADY ŘEČI

  • dyslalie /úprava výslovnosti/
  • balbuties /porucha plynulosti řeči, zadrhávání/
  • tumultus sermonis /breptavost, zrychlená řeč/
  • úprava vyjadřovacích schopností

VADY SLUCHU

  • nedoslýchavost a jiné vady sluchu

VADY HLASU

  • rétorika
  • hlasová pedagogika
  • hlasová únava